bunkers

Onderstaand stukje kreeg ik weer via de mail en is verplicht studiemateriaal

Regel12 Bunkers/Regel 19.3 Ontwijkmogelijkheden voor een onspeelbare bal in eenbunker

Wekennen het allemaal. Een prachtige drive of een fraaie ijzerslag doet opeens nietwat je verwacht en je bal eindigt in een bunker. Wat te doen?

Watis er niet veranderd in 2019?

 • Ligt je bal in of op het zand of raakt die het zand, dan bevind je je in de bunker.
 • Ook de wand en de rand van een bunker maken deel van de bunker uit.
 • Maar zodra ergens gras op groeit, is het geen deel van de bunker meer.
 • Ook een boom in de bunker maakt geen deel uit van de bunker.
 • Je mag de bunker nog steeds niet testen door het zand aan te raken, met je hand of club bijvoorbeeld.
 • Je mag het zand in de bunker nog steeds niet aanraken door je club vlak voor of na de bal neer te zetten.
 • Je mag het zand in de bunker nog steeds niet aanraken met je oefenswing of backswing.
 • Straf voor bovengenoemde 3 overtredingen: 2 strafslagen (strokeplay) of verlies hole (matchplay).
 • Je krijgt nog steeds geen straf als je een obstakel of iets dat in de bunker groeit (zoals gras) aanraakt.
 • Je krijgt nog steeds geen straf als je het zand aanraakt wanneer je (1) je voeten ingraaft om je stand in te nemen, (2) de bunker aanharkt uit zorg voor de baan, (3), een bal, hark of club in de bunker neerlegt of oppakt, (4) omvalt of dat probeert te voorkomen (5) een los obstakel verwijdert en (6) je bal markeert

Wat is er dan wel veranderd in 2019?

 • Je krijgt nu ook geen straf als je het zand aanraakt door (6)op je clubte leunen of door (7) je club rond jeheen te meppen uit woede of frustratie.
 • Je mag nu wel losse natuurlijke voorwerpen, zoals bladerenen stenen, in een bunker aanraken en verplaatsen en je krijgt geen straf als jehierbij het zand aanraakt.
 • De 3 bestaande opties voor een onspeelbare bal in een bunkerzijn nu uitgebreid met een 4e. De 4 zijn:

(1) met 1 strafslag terug naar de oorspronkelijke plek met eendropzone van 1 clublengte

(2) met 1 strafslag recht naar achteren ontwijken met eendrop in de bunker met een dropzone van 1 clublengte

(3) met 1 strafslag zijwaarts ontwijken met een drop in debunker en een dropzone van 2 clublengten

(4) de nieuwe optie:met 2 strafslagen recht naar achteren ontwijken meteen drop buiten de bunker met een dropzone van 1 clublengte.

 • Bij optie (1) en (2) is de dropzone van 1 clublengte ook eenvernieuwing – je moest vroeger ópde lijn droppen.

Ookaardig om te weten

 • Bunkers behoorden voor 2019 samen met de waterhindernissentot de groep hindernissen. Maar dat is niet meer zo: bunkers zijn gewoonbunkers en niets anders. Waterhindernissen daarentegen hebben nu de naamwaterpartijen (Golfregels) of wateroppervlakken (Definities) gekregen, maar zebehoren nog steeds tot de groep hindernissen. (Ja, ja.)
 • Het woord grounding is uit de Golfregels en de Definitiesverdwenen (het verschijnsel zelf niet).

Out-of-Bounds

Ik kreeg onderstaande info m.b.t. de nieuwe Out-of-Bounds (OB) regel in mijn e-mail en als regelmatige ‘offender’ ben ik extra benieuwd wat nu de opties en straffen zijn:

Regel 18.2 De bal buiten de baan

We kennen het allemaal. Wat een prachtige drive, welk een fraaie ijzerslag. En door louter pech eindigt je bal buiten de baan, ofwel out-of-bounds ofwel OB. Wat te doen ?

Wat is er niet veranderd in 2019?

 • Weet je zeker dat je bal OB ligt, sla dan een nieuwe bal met 1 strafslag.
 • Als je twijfelt of je bal OB ligt, speel dan een provisionele bal (wel verstandig, niet verplicht).
 • Je mag geen golfbal slaan die OB ligt (2 strafslagen strokeplay / verlies hole matchplay).
 • Je mag wel met 1 of 2 voeten OB staan om een bal te slaan die op de baan ligt.
 • De OB-grens behoort gemarkeerd te zijn door OB-markeringen zoals palen of lijnen.
 • OB-markeringen behoren wit te zijn (wel zo duidelijk, nietverplicht).
 • Als je zowel palen als lijnen ziet, duiden de palen aan dat er OB in de buurt is en bepalen de lijnen de grens.
 • Je bal moet helemaal over die grens heen zijn om OB teliggen.
 • De lijn zelf is OB en dat geldt ook voor de paal – de exactegrens ligt dus aan de baanzijde van de palen of van de lijnen.
 • Een OB-paal is een vast obstakel dat je niet zonder straf mag ontwijken omdat de OB-paal immers zelf OB is.
 • De OB-grens loopt zowel loodrecht omhoog als loodrecht omlaag.

Wat is er dan wel veranderd in 2019?

Alleen dat een golfbaan een plaatselijke regel kan introduceren om het spel te versnellen. Die plaatselijke regel kan een uitkomst zijn als je geen provisionele bal hebt geslagen en je ontdekt dat je bal OB ligt.

In dit geval kun je overigens nog altijd teruggaan om een nieuwe bal met 1 strafslag vanaf de oorspronkelijke plek te slaan, maar je kunt ook – en dat is dus nieuw – een bal ter plekke droppen met 2 strafslagen.

Hanteer daarvoor de volgende procedure:

 • schat het punt in waar je bal de OB-grens is gepasseerd (puntA)
 • trek een eerste rechte lijn vanaf de hole naar dit punt A
 • cirkel vanaf dit punt naar het dichtstbijzijnde punt (puntB) op de fairway en trek een tweede rechte lijn vanaf de hole naar punt B
 • drop je bal in de zone tussen de twee lijnen óf op de fairway in de zone binnen 2 stoklengten van de tweede lijn, maar in beide gevallen natuurlijk niet dichter bij de hole.

Ook aardig om te weten

 • Je mag deze plaatselijke regel niet toepassen als je een provisionele bal hebt geslagen.
 • Een golfbaan kan deze plaatselijke regel van toepassing verklaren op alle holes, of alleen op bepaalde holes.
 • Een zelfde soort plaatselijke regel kan van toepassing zijn opeen verloren bal buiten een hindernis.
 • Out-of-bounds werd vroeger in de Golfregels zonder streepjesgeschreven, nu dus met.

Handicaps en duikboten

Voor wat het waard is

Indien een golfer relatief veel Stableford punten haalt (meer dan de bovengrens van de zogenaamde ‘buffer’) dan gonst al snel de term ‘duikboot’ rond. Hiermee wordt aangegeven dat de prestatie van de golfer berust op het valselijk in stand houden van een hoge handicap met als doel het binnenhalen van prijzen.

Zo kwam deze term vorige week ook op tafel uit de mond van FB en het was overduidelijk bedoeld om HvL in diskrediet te brengen. Nou is het namelijk zo dat wij niet met Stableford punten afrekenen dus het is geen ‘big deal’ maar toch triggerde het mij om dit eens nader te bekijken.

De FG-hcp versus de NGF-hcp

De FG-Hcp (Friday Golf Day Hcp) heb ik berekend uitgaande van de opgegeven start-hcp in 2018 en daar vervolgens de behaalde scores en de zich daarmee wijzigende playing hcp’s op de vrijdagen cumulatief te laten doorwerken.

Als voorbeeld hieronder de details voor de scores van de verdachten EN en HvL.

en_fg_hcp
hvl_fg_hcp

Deze exercitie levert voor alle spelers de onderstaande hcp’s op per 11 januari 2019

fg_hcp

EN en HvL hebben de grootste afwijkingen. Ik laat het graag aan FB over of er hier sprake is van duikbootgedrag met een psychologisch oogmerk.

Nu even iets heel anders : Omdat vandaag bekend werd dat er een ‘stop’ wordt ingevoerd voor de geitenhouders moest ik toch weer even aan de bok van Graaf Willem denken en dus ook aan Ted van Lomwel.

ted_van_lowel

Het is dus namelijk zo en dat is mijn mening.

Toevoeging calculatie FG_hcp HW (23,9)

Let op : Alleen qualifying rondes zijn in de calculaties meegenomen.

toegepaste logica

 • wanneer je een score registreert die lager is dan de ondergrens van de bufferzone gaat je handicap met 0,1 punt omhoog
 • Bij een score boven de buffer krijg je een verlaging van 0,1 per punt boven de bufferzone
hw_fg_hcp
Bufferzones
hcp_buffer
Playing hcp tabel groen-geel
pl_hcp_lang
pl_hcp_kort
Verschil in behaalde stf tussen toepassing ngf hcp en fg_hcp
ngf_hcp_vs_fg_hcp