invoering WHS

Vanaf 2021 wordt er bij de NGF gewerkt met het WHS (world handicap systeem). Hier is daar van alles over te lezen.

gevolgen voor de wekelijkse rapportages

Voor de vrijdagrapportage werken we niet met hcp’s maar met het aantal slagen. Hierbij geldt dat een verknalde hole een maximale score oplevert van ‘dubbel par plus 1’. De hcp van spelers speelt geen rol bij de berekening van het aantal strokes en dat blijft zo.

De behaalde stableford punten blijven ook na invoering van het WHS berekend en getoond worden. De punten worden dan berekend aan de hand van de nieuw vastgestelde WHS-hcp’s en de dan bij Groen-Geel geldende playing hcp’s.

Om de factor tijd ook in onze berekeningen te laten doorklinken zal er een aparte tabel worden toegevoegd waarin de gemiddelde score van de beste 8 van de laatste 20 rondes (seizoensoverstijgend) wordt berekend. Uiteraard zegt zo’n tabel pas echt wat als er 20 of meer rondes geregistreerd staan. Deze berekening wordt voor zowel GEEL als GROEN opgesteld.

Om vast een beeld te geven hieronder de tabellen voor GROEN respectievelijk alle gespeelde rondes gevolgd door een tabel met de beste 8. Het zal EN plezier doen dat zijn ronde van afgelopen vrijdag is weggepoetst in dit systeem.

Heeft de invoering van het WHS invloed op mijn mulligan op hole 1 ?

Nee.

A Course Called Scotland

vrijdag bentwoud

Vrijdag aanstaande wordt de 9 holes wedstrijd op Bentwoud gespeeld. De wedstrijdvorm is stableford maar uiteraard worden (vooral) de slagen geteld.

reminder : ngf-pas meenemen (fysiek of via de app golf.nl)

Lees ook de informatie via de link onderaan deze blog, zorg dat je op tijd bent want te laat is niet meer spelen. Het is altijd druk bij de inschrijfbalie dus kom ruim op tijd, relax.

De ballen op de driving range kan je tappen met een 1-euro stuk. De zonkracht/UV wordt verwacht als ‘hoog’ voor vrijdag aanstaande. Flesje(s) water !

playing hcp’s

wie speelt zijn hcp ?

Het antwoord op deze vraag is simpel. CB en EN. De rest wordt weer eens met de neus op de feiten gedrukt. Als de ‘lesser Gods’ er met minder dan 63 slagen vanaf komen dan hebben ze aardig gespeeld is mijn inschatting. De zaak herstellen bij de 2e slag (vaste escape route bij Groen-Geel) is er namelijk niet bij.

bericht uit de boardroom

Mag ik jullie ook nog wijzen op een onlangs door DvD geschreven meesterwerk met de titel ‘a course called Scotland’ waarin de fijne kneepjes van het spel worden toegelicht.

Via met whisky doordrenkte oefeningen lijkt het spel ineens eenvoudig te worden. Puts vallen en drives beneden de 300 yards komen niet voor. Mijn felicitaties gaan uit naar mijn collega en bestuursvoorzitter Dick van Diemen. Hulde voor dit standaardwerk !

extra balletjes

Het zou zomaar kunnen dat je wat meer ballen verspeeld dan je gewend bent.

biertje ?

Ik ga kijken of ik een koele versnapering (ik rij dan na afloop even naar de supermarkt in Benthuizen) kan regelen zodat we op de parking van Bentwoud de golfronde kunnen nabespreken. Ja , de parking.

informatie golfbaan bentwoud

https://golfbaanbentwoud.nl/nl/nieuws/het-laatste-nieuws/wij-gaan-weer-open

Golf course update

Course GROEN(lang) en Course GEEL (kort)

De baancommissie van Groen-Geel heeft aangekondigd dat de vernieuwde golf courses met onmiddellijke ingang de namen GROEN (lang) en GEEL (kort) dragen en dat de oude benamingen ‘Groen-Geel lang’ en ‘Groen-Geel kort’ niet meer gebruikt worden.

Zich groen en geel ergeren

(bron internet-artikeltje)
Al in de zeventiende eeuw werd deze uitdrukking gebruikt in ‘Mijn ogen zien groen’, in de betekenis van: het duizelt me en daardoor kan ik geen voorwerpen en kleuren meer onderscheiden. In 1612 schreef Bredero: ‘ Hoe swindelt (duizelt) my myn hooft? Myn ooghen sien al groen’. Vanaf 1700 wordt geel aan het spreekwoord toegevoegd, mogelijk vanwege de alliteratie. Werd het aanvankelijk alleen voor een lichamelijke toestand gebruikt, rond 1900 werd er ook een emotionele toestand mee bedoeld: zich groen en geel ergeren. Ook in Friesland kennen ze deze uitdrukking: ‘it waard him grien en blau foar de eagen’. Alleen is geel daar voor blauw verruild.

Tot zover dit artikeltje.

Persoonlijk erger ik mij wekelijks groen en geel aan de optelling van de scores.

Gevolgen voor de administratie

De courses GGL (groen-geel lang) en GGK (groen-geel kort) en alle daarop geregistreerde scores worden in het archief geplaatst. Vanaf vrijdag 22-11-2019 wordt er met een schone lei gestart met scores op GROEN (lang) en GEEL (kort).

Aan het einde van dit kalenderjaar wordt er nog een jaarverslagje gemaakt met vermelding van de winnaars op de ‘oude courses’ en de winnaars op de ‘nieuwe courses’.

Belangrijkste verschillen in de courses en nieuwe pl hcp tabel

Nieuwe playing hcp’s

Out-of-Bounds hole 8

Bij het spelen van GROEN/GEEL 8 is de bal out of bounds zodra hij de grens van de hindernis achter de hole is gepasseerd.

Alhoewel ik daar zelf redelijk ervaren in ben heb ik denk ik CB nodig om te weten hoe het nu zit. Mogen we nu gewoon afslaan als de Nordic wandelaars op het pad lopen ? En is dat pad nu niet meer out-of-bounds (YEAH!) ? Of is de gegeven omschrijving een uitbreiding van de out-of-bounds regel voor hole 8 ?

Matchplay line up Team Ruud vs Team Eppe

Vandaag ontving ik van Ruud de flight-indeling voor de match Team Eppe vs Team Ruud. FB heeft HV (Han Veldhuis) bereid gevonden om CB te vervangen.

De start op 12 juli is op de reguliere tijd van 09.30 uur.

 • Hole 1 : 09.30 Bert Zijlstra (13,9) vs EN (15,8) en Dick Coster (15,7) vs HV (18,1)
 • Hole 4 : 09.30 Bob Rijpstra (17,6) vs HW (25) en Wim Nohl (19,7) vs FB (26,8)
 • Hole 6 : 09.30 Ruud van Dalen (20,2) vs HvL (28,8) en DvD (23) vs TB (29,3)

Het lijken interessante matches te worden waarbij reputaties gemaakt of gebroken kunnen worden. Op basis van de Hcp’s zou het team Ruud alle matches moeten winnen. Maar wie gelooft dat nou ?

Spelvorm : Dubbel9 (onderstaande uitleg is van de NGF-site afgehaald)

greens

‘play the course as you find it and play the ball as it lies’ is regel 1 van het spel en is niet altijd makkelijk op te volgen.
Neem nou de green van hole 8. De schimmelziekte heeft daar flink huis gehouden en je hoopt op compensatie via de regels. Helaas : ‘no mercy !’

Onderstaand artikel kreeg ik weer toegezonden door de auteur van de app ‘all the rules of golf’ en zet de regels weer even op een rijtje.

Afbeeldingsresultaat voor Pythium root dysfunction

Regel 13 Greens

We kennen het allemaal. Je bal ligt op de green, al duurt het soms wel even voordat het zover is. Wat te doen?

Wat is er niet veranderd in 2019?

 • Als je bal de green raakt, ligt je bal op de green.
 • Als je bal op de green ligt, mag je, na het markeren van de plek, altijd je bal opnemen, schoonmaken en terugplaatsen.
 • Zand en losse aarde zijn op de green losse natuurlijke voorwerpen en die mag je dus verwijderen.
 • Je mag de green niet testen door er een bal overheen te rollen – maar dat mag wel nadat iedereen is uitgeholed.
 • Op een green hoef je niet noodzakelijkerwijs een putter te gebruiken, je mag met elke club putten.
 • Als je bal op de green ligt en een vast obstakel belemmert je speellijn, dan mag je dat obstakel ontwijken.
 • Bij strokeplay krijg je nog steeds 2 strafslagen als je op de green je bal putt en je bal raakt een andere, stilliggende bal. Bij matchplay krijg je nog steeds geen straf.
 • Alleen jijzelf of je caddie mag de speellijn voor een bal op de green aangeven.
 • Als je bal op de green ligt en je putt je bal en die wordt van richting veranderd door een invloed van buitenaf of door een andere bewegende bal na een slag, dan vervalt de slag (terugplaatsen en opnieuw putten).

Wat is er dan wel veranderd in 2019?

 • Tegenwoordig mag je op de green niet alleen een oude hole-plug of pitchmark herstellen, maar ook spikemarks, schade door ingebedde stenen, andere schade door schoenen, dieren, een club, vlag of onderhoudswerkzaamheden. Natuurlijke oneffenheden nog steeds niet en ook niet schade door normaal onderhoud, zoals de door greenkeepers geprikte gaten om de green te luchten.
 • Als je bal naast een verkeerde green lag, mocht je vroeger wel op die verkeerde green staan om je bal te slaan. Dat mag tegenwoordig niet meer – je moet de verkeerde green nu volledig ontwijken met een dropzone van 1 clublengte, niet dichter bij de hole.
 • Je mag tegenwoordig bij een putt vanaf de green de vlaggenstok in de hole laten staan en je krijgt dus geen straf meer als je bal dan een onbewaakte vlaggenstok raakt.
 • Jij of je caddie of partner mag nu wel de green en je speellijn op de green aanraken (maar niet daardoor de omstandigheden verbeteren).
 • Als je bal tegen de vlaggenstok aan ligt en enig deel van je bal bevindt zich in de hole onder het oppervlak van de green, dan is je bal uitgeholed. Vroeger moest je nog de vlaggenstok eruit trekken (in de hoop dat de bal erin viel en niet eruit). Nu niet meer dus.
 • Je krijgt ook geen straf meer als je per ongeluk je stilliggende bal of balmarker op de green beweegt. Vervolgens plaats je je bal of balmarker terug op de oorspronkelijke plek.
 • Als je bal op de green ligt en die verrolt bijvoorbeeld door de wind of een andere natuurkracht, dan moet je je bal van de nieuwe plek spelen (als hij nog niet is opgenomen) of terugplaatsen en spelen (als hij wel is opgenomen en teruggeplaatst). Het is niet anders. Waarom? Dat lees je verderop, maar wel in het Engels.

Ook goed om te weten

 • Vroeger had je een speellijn en een puttinglijn (speellijn op de green). Dat onderscheid is verdwenen: ze heten nu allebei speellijn. Heel fijn.

Waarom soms wel en soms niet terugplaatsen bij een door de wind bewogen bal op de green?

We laten graag de R&A aan het woord.

This new Rule will revise the procedure for when a ball on the putting green is moved by wind, water or other natural forces, so that it must sometimes be replaced and sometimes be played from its new spot.

Reasons for Change

 • When a ball at rest is moved by natural forces such as the wind, it is normally played as it lies because its movement is considered a continuation of the previous stroke, as no person or object has affected where the ball lies.
 • But when the moved ball had already been lifted and replaced, the connection to the previous stroke is no longer obvious.
 • This is especially true on the putting green, where a player is allowed to mark, lift and replace a ball for any reason and many players do so as a matter of course.
  • It can be difficult to determine whether a person or object caused the ball to move or whether it was moved by wind or other natural causes.
  • It will simplify the Rules to provide that a ball always must be replaced if it moves from a spot where it had already been lifted and replaced.
 • When a ball on the green moves after having come to rest:
  • It can result in outcomes that seem unfair, such as when the ball rolls off the green (sometimes ending up in a bunker or in water) or rolls close to or into the hole.
  • Requiring the ball to be replaced if it had already been lifted and replaced will eliminate such outcomes in those situations
 • This Rule change may also be helpful in conditions of very high wind on the course, as it may allow play to continue in conditions where it might otherwise not be possible or fair because too many balls are being blown from their spot on the green.

En daar is geen woord Frans bij.

hindernissen

Alvorens een artikeltje te publiceren over hindernissen bij het golf eerst maar even een echte hindernis en wel de fundering in onze keuken. De vloer is er inmiddels uit.

Om het geluid van de drill boren en alle verdere ellende te ontlopen hebben wij een huisje gehuurd in vakantiepark Kijkduin (niet zo heel ver van de Tomatenstraat).

Nu dan de hindernissen bij het golf. Onderstaand artikel kreeg ik toegestuurd en het lijkt mij weer leerzaam.

Regel 17 Hindernissen

We kennen het allemaal. Een mooie slag, zo denk je, maar toch is je bal terechtgekomen in een gebied waar rode of gele palen staan. Wat te doen?

Wat is er veranderd in 2019?

 • Vroeger werden alleen waterhindernissen met rode of gele palen of lijnen gemarkeerd.
 • Tegenwoordig kan een baancommissie ook andere gebieden met rode of gele palen markeren.
 • De verzamelnaam voor al die gebieden is hindernissen (penalty areas).
 • De baancommissie mag nu elke hindernis als rode hindernis markeren, ook al staat de hindernis haaks op de fairway.
 • Er zijn 2 opties om een gele hindernis te ontwijken:

(1) met 1 strafslag terug naar de oorspronkelijke plek, maar nu met een dropzone van 1 clublengte vanaf het referentiepunt

(2) met 1 strafslag recht naar achteren, maar nu met een dropzone van 1 clublengte vanaf het referentiepunt.

 • Van de oorspronkelijke 4 opties om een rode hindernis te ontwijken zijn er nog 3 over, 2 dezelfde als bij de gele hindernis, plus:

(3) met 1 strafslag zijwaarts ontwijken, net zoals vroeger met een dropzone van 2 clublengten vanaf het referentiepunt.

 • Alle 3 de opties natuurlijk niet dichter bij de hole.
 • Je mag nu wel losse natuurlijke voorwerpen, zoals bladeren en stenen, in een hindernis aanraken en verplaatsen. Ook mag je nu wel de grond of het water in een hindernis aanraken.
 • De baancommissie kan in een hindernis een verboden speelzone aanwijzen waaruit je niet mag spelen en die je niet mag raken in je stand of met je oefenswing of backswing. (Die verboden speelzone is met speciale palen of lijnen gemarkeerd, bijvoorbeeld palen met groene koppen voor een broedzone.)

Wat is er dan niet veranderd in 2019?

 • Een waterpartij zonder rode of gele palen of lijnen is een laterale hindernis.
 • Als je zowel palen als lijnen ziet, duiden de palen aan dat er een hindernis in de buurt is en bepalen de lijnen de grens.
 • Je bal bevindt zich in een hindernis wanneer je bal over de grens ligt of de grens van de hindernis raakt.
 • De grenspalen en grenslijnen bevinden zich in de hindernis. Als je bal een rode of gele paal of lijn raakt, ligt je bal dus ook in de hindernis.
 • Je kunt je bal vanuit een hindernis slaan (tenzij in de hindernis een verboden speelzone is gemarkeerd) of je kunt de belemmering door de hindernis ontwijken.
 • Je kunt met 1 of 2 voeten in de hindernis staan om een bal te slaan die buiten de hindernis ligt.
 • Je mag je bal in een hindernis niet onspeelbaar verklaren.
 • De grens van een hindernis loopt loodrecht omlaag en omhoog, zodat bijvoorbeeld een bal op een brug boven een hindernis ook in de hindernis ligt.
 • Je mag in een hindernis een belemmering door een ingebedde bal of door een abnormale terreinomstandigheid nog steeds niet ontwijken zonder straf. (Dus ook de bal op de brug niet!)

Ook aardig om te weten

 • In een hindernis is grounding (al wordt dat woord in de Regels niet meer gebruikt) nu dus toegestaan, maar in een bunker nog steeds niet als je dat doet om de bunker te testen of als je je club voor of achter de bal zet.
 • Het woord waterhindernissen wordt niet meer gebruikt, ze heten nu waterpartijen (Regels) of ook wel wateroppervlakken (Definities).
 • De verdwenen 4e optie bij de rode hindernis (vanaf een referentiepunt op de tegenoverliggende grens van de hindernis) mag nog wel in een plaatselijke regel komen te staan.

bunkers

Onderstaand stukje kreeg ik weer via de mail en is verplicht studiemateriaal

Regel12 Bunkers/Regel 19.3 Ontwijkmogelijkheden voor een onspeelbare bal in eenbunker

Wekennen het allemaal. Een prachtige drive of een fraaie ijzerslag doet opeens nietwat je verwacht en je bal eindigt in een bunker. Wat te doen?

Watis er niet veranderd in 2019?

 • Ligt je bal in of op het zand of raakt die het zand, dan bevind je je in de bunker.
 • Ook de wand en de rand van een bunker maken deel van de bunker uit.
 • Maar zodra ergens gras op groeit, is het geen deel van de bunker meer.
 • Ook een boom in de bunker maakt geen deel uit van de bunker.
 • Je mag de bunker nog steeds niet testen door het zand aan te raken, met je hand of club bijvoorbeeld.
 • Je mag het zand in de bunker nog steeds niet aanraken door je club vlak voor of na de bal neer te zetten.
 • Je mag het zand in de bunker nog steeds niet aanraken met je oefenswing of backswing.
 • Straf voor bovengenoemde 3 overtredingen: 2 strafslagen (strokeplay) of verlies hole (matchplay).
 • Je krijgt nog steeds geen straf als je een obstakel of iets dat in de bunker groeit (zoals gras) aanraakt.
 • Je krijgt nog steeds geen straf als je het zand aanraakt wanneer je (1) je voeten ingraaft om je stand in te nemen, (2) de bunker aanharkt uit zorg voor de baan, (3), een bal, hark of club in de bunker neerlegt of oppakt, (4) omvalt of dat probeert te voorkomen (5) een los obstakel verwijdert en (6) je bal markeert

Wat is er dan wel veranderd in 2019?

 • Je krijgt nu ook geen straf als je het zand aanraakt door (6)op je clubte leunen of door (7) je club rond jeheen te meppen uit woede of frustratie.
 • Je mag nu wel losse natuurlijke voorwerpen, zoals bladerenen stenen, in een bunker aanraken en verplaatsen en je krijgt geen straf als jehierbij het zand aanraakt.
 • De 3 bestaande opties voor een onspeelbare bal in een bunkerzijn nu uitgebreid met een 4e. De 4 zijn:

(1) met 1 strafslag terug naar de oorspronkelijke plek met eendropzone van 1 clublengte

(2) met 1 strafslag recht naar achteren ontwijken met eendrop in de bunker met een dropzone van 1 clublengte

(3) met 1 strafslag zijwaarts ontwijken met een drop in debunker en een dropzone van 2 clublengten

(4) de nieuwe optie:met 2 strafslagen recht naar achteren ontwijken meteen drop buiten de bunker met een dropzone van 1 clublengte.

 • Bij optie (1) en (2) is de dropzone van 1 clublengte ook eenvernieuwing – je moest vroeger ópde lijn droppen.

Ookaardig om te weten

 • Bunkers behoorden voor 2019 samen met de waterhindernissentot de groep hindernissen. Maar dat is niet meer zo: bunkers zijn gewoonbunkers en niets anders. Waterhindernissen daarentegen hebben nu de naamwaterpartijen (Golfregels) of wateroppervlakken (Definities) gekregen, maar zebehoren nog steeds tot de groep hindernissen. (Ja, ja.)
 • Het woord grounding is uit de Golfregels en de Definitiesverdwenen (het verschijnsel zelf niet).

Out-of-Bounds

Ik kreeg onderstaande info m.b.t. de nieuwe Out-of-Bounds (OB) regel in mijn e-mail en als regelmatige ‘offender’ ben ik extra benieuwd wat nu de opties en straffen zijn:

Regel 18.2 De bal buiten de baan

We kennen het allemaal. Wat een prachtige drive, welk een fraaie ijzerslag. En door louter pech eindigt je bal buiten de baan, ofwel out-of-bounds ofwel OB. Wat te doen ?

Wat is er niet veranderd in 2019?

 • Weet je zeker dat je bal OB ligt, sla dan een nieuwe bal met 1 strafslag.
 • Als je twijfelt of je bal OB ligt, speel dan een provisionele bal (wel verstandig, niet verplicht).
 • Je mag geen golfbal slaan die OB ligt (2 strafslagen strokeplay / verlies hole matchplay).
 • Je mag wel met 1 of 2 voeten OB staan om een bal te slaan die op de baan ligt.
 • De OB-grens behoort gemarkeerd te zijn door OB-markeringen zoals palen of lijnen.
 • OB-markeringen behoren wit te zijn (wel zo duidelijk, nietverplicht).
 • Als je zowel palen als lijnen ziet, duiden de palen aan dat er OB in de buurt is en bepalen de lijnen de grens.
 • Je bal moet helemaal over die grens heen zijn om OB teliggen.
 • De lijn zelf is OB en dat geldt ook voor de paal – de exactegrens ligt dus aan de baanzijde van de palen of van de lijnen.
 • Een OB-paal is een vast obstakel dat je niet zonder straf mag ontwijken omdat de OB-paal immers zelf OB is.
 • De OB-grens loopt zowel loodrecht omhoog als loodrecht omlaag.

Wat is er dan wel veranderd in 2019?

Alleen dat een golfbaan een plaatselijke regel kan introduceren om het spel te versnellen. Die plaatselijke regel kan een uitkomst zijn als je geen provisionele bal hebt geslagen en je ontdekt dat je bal OB ligt.

In dit geval kun je overigens nog altijd teruggaan om een nieuwe bal met 1 strafslag vanaf de oorspronkelijke plek te slaan, maar je kunt ook – en dat is dus nieuw – een bal ter plekke droppen met 2 strafslagen.

Hanteer daarvoor de volgende procedure:

 • schat het punt in waar je bal de OB-grens is gepasseerd (puntA)
 • trek een eerste rechte lijn vanaf de hole naar dit punt A
 • cirkel vanaf dit punt naar het dichtstbijzijnde punt (puntB) op de fairway en trek een tweede rechte lijn vanaf de hole naar punt B
 • drop je bal in de zone tussen de twee lijnen óf op de fairway in de zone binnen 2 stoklengten van de tweede lijn, maar in beide gevallen natuurlijk niet dichter bij de hole.

Ook aardig om te weten

 • Je mag deze plaatselijke regel niet toepassen als je een provisionele bal hebt geslagen.
 • Een golfbaan kan deze plaatselijke regel van toepassing verklaren op alle holes, of alleen op bepaalde holes.
 • Een zelfde soort plaatselijke regel kan van toepassing zijn opeen verloren bal buiten een hindernis.
 • Out-of-bounds werd vroeger in de Golfregels zonder streepjesgeschreven, nu dus met.

Handicaps en duikboten

Voor wat het waard is

Indien een golfer relatief veel Stableford punten haalt (meer dan de bovengrens van de zogenaamde ‘buffer’) dan gonst al snel de term ‘duikboot’ rond. Hiermee wordt aangegeven dat de prestatie van de golfer berust op het valselijk in stand houden van een hoge handicap met als doel het binnenhalen van prijzen.

Zo kwam deze term vorige week ook op tafel uit de mond van FB en het was overduidelijk bedoeld om HvL in diskrediet te brengen. Nou is het namelijk zo dat wij niet met Stableford punten afrekenen dus het is geen ‘big deal’ maar toch triggerde het mij om dit eens nader te bekijken.

De FG-hcp versus de NGF-hcp

De FG-Hcp (Friday Golf Day Hcp) heb ik berekend uitgaande van de opgegeven start-hcp in 2018 en daar vervolgens de behaalde scores en de zich daarmee wijzigende playing hcp’s op de vrijdagen cumulatief te laten doorwerken.

Als voorbeeld hieronder de details voor de scores van de verdachten EN en HvL.

en_fg_hcp
hvl_fg_hcp

Deze exercitie levert voor alle spelers de onderstaande hcp’s op per 11 januari 2019

fg_hcp

EN en HvL hebben de grootste afwijkingen. Ik laat het graag aan FB over of er hier sprake is van duikbootgedrag met een psychologisch oogmerk.

Nu even iets heel anders : Omdat vandaag bekend werd dat er een ‘stop’ wordt ingevoerd voor de geitenhouders moest ik toch weer even aan de bok van Graaf Willem denken en dus ook aan Ted van Lomwel.

ted_van_lowel

Het is dus namelijk zo en dat is mijn mening.

Toevoeging calculatie FG_hcp HW (23,9)

Let op : Alleen qualifying rondes zijn in de calculaties meegenomen.

toegepaste logica

 • wanneer je een score registreert die lager is dan de ondergrens van de bufferzone gaat je handicap met 0,1 punt omhoog
 • Bij een score boven de buffer krijg je een verlaging van 0,1 per punt boven de bufferzone
hw_fg_hcp
Bufferzones
hcp_buffer
Playing hcp tabel groen-geel
pl_hcp_lang
pl_hcp_kort
Verschil in behaalde stf tussen toepassing ngf hcp en fg_hcp
ngf_hcp_vs_fg_hcp