20191025 resultaten

Het museum Meermanno is in een mooi gebouw gevestigd aan de Prinsessegracht no 30 Deze week was ik daar om de expositie ‘Foute boeken ?’ te bekijken. Vandaag was het voor TB meer ‘Foute holes’ (inderdaad zonder vraagteken).

Sterk was het optreden van gastspeler JdJ die een mooie 84 liet noteren. Hele mooie herfstdag en een bizarre out-of-bounds van FB. Zijn bal ging , via een hard geworden zijkant van een door een karretje getrokken spoor , het water in bij museum Voorlinden. Wat je noemt een abnormale terreinomstandigheid.

Bij de tentoonstelling ‘Foute boeken ?’ was ook nog een ‘Chick’ opgesteld en natuurlijk mag de cover foto (in de rough genomen bij het wierd) niet ontbreken.

Volgende week :

afwezig DvD , EN en HW

aanwezig CB , FB , HvL , TB. We slaan dan af om 13.00 uur.

20191018 resultaten

Komisch gezicht de heren EN , FB en HW op hole 10. Door de wind omgeklapte paraplu, natte knieën  en een striemende regen in het gelaat. Nee , deze dag werden de 18 holes niet uitgespeeld.

Statistieken

Mooi moment om dan even nader te kijken naar de cijfers. De bandbreedte van de gemiddelde scores is zo’n beetje vastgesteld maar er zijn op seizoensniveau toch wel wat verschuivingen zichtbaar. Onderstaande tabel bevat de gemiddelde scores per seizoen (2018 en 2019) voor ‘qualifying rondes’ op de course ‘Groen-Geel lang’.

Volgende week is DvD er weer bij en wellicht bevalt het HvL wel zo goed op de Veluwe dat hij ons ansichtkaarten gaat sturen in plaats van zich te melden voor een ‘round of golf’.

20191004 resultaten

Opnieuw operatie HvL ?

Op bovenstaande foto is bij HvL in zijn gezichtsuitdrukking een mix te zien van ‘ik mag niet laten zien dat ik pijn heb’ maar ook ‘ik wil het wel gezellig houden’. Je kunt dit zien aan de enigszins gekromde rechterarm en de iets getuite lippen. Daarnaast heeft DvD maar ook FB duidelijk zichtbaar pret om de helse pijn die HvL verbijt.

De WA-verzekering van FB zal uit de ordner gehaald moeten worden om te beoordelen of de fysieke gevolgen van het stevig de hand drukken van iemand (lees carpaal tunnel syndroom patient HvL) en dan de persoon , bij wijze van grap , naar je toe trekken binnen de dekking van de verzekering valt. Zo ja , dan dient er aanvullend bekeken te worden of FB de voorgeschreven zorgplicht heeft nageleefd. Het gaat hier immers om een speler op leeftijd die de voorafgaande avond meestal niet met een kop warme chocolademelk doorbrengt. Zo iemand trek je niet naar je toe. Inmiddels ligt er een aangetekende aansprakelijkheidsstelling op de mat in de Tomatenstraat. HvL meent dat de operatie deze keer aan de Côte d’Azur  moet plaatsvinden, een wat warmere omgeving zal het herstel bespoedigen, zo verklaarde hij desgevraagd.

Flight DvD deelt cadeautjes uit

Deze put van DvD eindigt NIET in de hole maar is WEL door FB beoordeeld als uitgeholed. Reden ? FB stelde dat zijn bal de oorzaak was van het niet ‘vallen’ van DvD’s bal. Kunt u het volgen ?? DvD pakte dit godsgeschenk lachend met beide handen aan, zo toont deze foto. Ook bij de video hoor je bij het uitholen van HvL het getal 5 binnensmonds noemen en op het scoreformulier staat een 4. Kortom een vroege Sinterklaas zullen we maar zeggen.

Volgende week : geen afzeggingen

Resultaten