Matchplay line up Team Ruud vs Team Eppe

Vandaag ontving ik van Ruud de flight-indeling voor de match Team Eppe vs Team Ruud. FB heeft HV (Han Veldhuis) bereid gevonden om CB te vervangen.

De start op 12 juli is op de reguliere tijd van 09.30 uur.

  • Hole 1 : 09.30 Bert Zijlstra (13,9) vs EN (15,8) en Dick Coster (15,7) vs HV (18,1)
  • Hole 4 : 09.30 Bob Rijpstra (17,6) vs HW (25) en Wim Nohl (19,7) vs FB (26,8)
  • Hole 6 : 09.30 Ruud van Dalen (20,2) vs HvL (28,8) en DvD (23) vs TB (29,3)

Het lijken interessante matches te worden waarbij reputaties gemaakt of gebroken kunnen worden. Op basis van de Hcp’s zou het team Ruud alle matches moeten winnen. Maar wie gelooft dat nou ?

Spelvorm : Dubbel9 (onderstaande uitleg is van de NGF-site afgehaald)

20190628 resultaten

Mooie flights geen ruis

Typisch Nederlands om over het weer te beginnen maar deze dag was het voor een rondje golf wel bijzonder aangenaam.

In de 3B-flight moest CB vaststellen dat FB over de eerste 9 de laagste score had weten neer te zetten. CB weet dan de zaak achteloos recht te zetten door in de tweede 9 een score van 35 te laten noteren ! Persoonlijk heb ik genoten van de ragfijne puts van CB en het no-nonsense spel van FB. Overigens bleek FB bij hole 2 een score van 4 te claimen terwijl iedereen toch tot een telling van 5 was gekomen. FB spreekt dan over een ‘viertje’ in de ijdele hoop dat het ‘tje’ alle twijfel over de juistheid van de score wegneemt. Het was maar goed dat HvL nog in Oostenrijk zit want anders waren de rapen gaar geweest. Al met al weer een prima golfdag met goed spel en een baan in prima conditie.

Match tegen Ruud van Dalen vrijdag 12 juli

Helaas is CB op 12 juli aan het zeilen op de Oostzee zodat er een vervanger gevraagd gaat worden. Zoals bekend starten we die dag om 9 uur. Ruud van Dalen gaat de matchplay-indeling maken en deze zal via de app worden doorgegeven.

De speler met de laagste Hcp van het team Ruud speelt tegen de speler met de laagste Hcp van het team Eppe en zo verder. De onderstaande Hcp’s gelden voor ons team :

Volgende week : afwezig CB , TB (HvL en Dvd wellicht wel aanwezig ?).

20190621 resultaten

FB was opnieuw in grote vorm getuige een mooie score van 78 in een ‘head to head’ tegen EN. HW en TB gingen vandaag gelijk op maar HW wist uiteindelijk te winnen met 1 stroke verschil. Prima spel vandaag met weinig tot geen fouten.

there ain’t no such thing as a free lunch‘ 

Toch wel ! Vanwege zijn 70e verjaardag trakteerde HW iedereen op een lunch. De uitsmijters , omeletten en broodjes bal werden in dank verorberd. Dank je wel Hans !

Volgende week : geen afmeldingen

MATCH tegen Ruud van Dalen vrijdag 12 juli om 09.00 uur !

Op 12 juli strijden CB EN FB HvL HW en TB tegen het team van Ruud (Dvd speelt dan met het team van Ruud mee). De spelvorm is Dubbelnegen (zie hieronder de – wat mij betreft onduidelijke – uitleg van de NGF). Ruud is de expert dus het zal allemaal wel goed komen.

20190614 resultaten

Kort, zwaar en voor sommige mensen loodzwaar (TB).

De regen kwam vanaf hole 4/5 met bakken uit de hemel. Na een uur schuilen in het clubhuis werd de rest van de match in het zonnetje uitgespeeld. Dat er soms clubs door de baan vlogen was niet altijd door gripverlies maar vaker nog uit teleurstelling.

EN was de grote man vandaag met een score van 70 ! FB zeer solide !

Volgende week : geen afmeldingen.

20190607 resultaten

Zijn we er tóch ingetuind

Nou dat was geen beste dag qua scores. Alleen CB wist zijn normale spelniveau te halen. EN had deze week nog iemand afgedroogd in een matchplay wedstrijd (10-0) maar deze vrijdag leek behekst. We waren ook wel wat in slaap gesukkeld doordat hole 5 een aantal weken kort was. Nu deze weer lang staat en de penalty area (waterhindernis) in het spel is worden de scores hoger en het gebral sterft nu langzaam weg in de verte. Verderop in deze blog staan weer de scores maar eerst nog even aandacht voor de plannen van de EGA om te komen tot één wereldhandicapsysteem. Onderstaande tekst is overgenomen van een persbericht van de NGF.

Één wereldhandicapsysteem. Op 20 februari 2018 is bekend gemaakt dat er per 2020 één World Handicap System zal zijn. De basis van het systeem is dat de handicap van iedere speler zal worden bepaald door het gemiddelde van de beste 8 scores van de laatste 20 scores. De details van het nieuwe systeem volgen in de loop van de komende twee jaar. Spelers zullen net als nu scores invoeren via bijvoorbeeld een app of de zuil op de club. Deze geeft vervolgens aan wat de nieuwe handicap is. Maar op de achtergrond verandert er wel iets: de handicap van spelers wordt vanaf 2020 op een andere manier berekend dan wij nu gewend zijn. 
De precieze formule wordt pas later bekend, nu is alleen bekendgemaakt dat de handicap bepaald wordt door het gemiddelde van de 8 beste scores van de laatste 20 qualifying ronden. Als spelers veel scores inleveren, zakt hun handicap met het nieuwe wereldhandicapsysteem sneller dan met het EGA-systeem. Uiteraard kan de handicap ook sneller omhooggaan als er minder goed gespeeld wordt.
Scores die in 2019 en 2018 ingeleverd worden, zullen in ieder geval mee gaan tellen voor de handicap van een speler per 1 januari 2020. Of scores van voor die tijd ook mee gaan tellen moet nog bepaald worden. Voor de meeste spelers zal de handicap op 1 januari 2020 nauwelijks afwijken van de handicap op 31 december 2019. Maar dit is, zoals gezegd, afhankelijk van het aantal qualifying scores dat een golfer tegen die tijd heeft ingeleverd.

Vooruitlopend op dit vanaf 2020 geldende systeem zal er in de Friday Golf Day database per persoon nu vast berekend worden wat de 8 beste scores zijn van de laatste 20 qualifying rondes. Dit gebeurt per course (dus respectievelijk “kort” en “lang”). Aan het einde van deze blog worden deze cijfers getoond waarbij moet worden aangetekend dat niet iedereen 20 geregistreerde rondes heeft en dat het bijvoorbeeld bij DvD slechts om 4 rondes gaat. 

DvD is goedgekeurd

DvD is vandaag door de keuring gekomen. De meegebrachte urine bleek geen sporen te bevatten van crystal meth of GHB.

Wel trof de dokter resten aan van een mooie Bordeaux uit 2000.

resultaten 20190607

Handicap 2020