20190222 resultaten

De baan is in reconstructie en dat levert voor nu wat ongemak op , echter de plannen lezende worden we uiteindelijk beloond met een fraaiere course. In april /mei zal er totaal 6x niet op de vrijdag gespeeld kunnen worden. HW stelt voor om dan een aantal keer uit te wijken naar naburige par3 banen (Delfland, Bentwoud).

Volgende week geen CB en geen HvL

greens

‘play the course as you find it and play the ball as it lies’ is regel 1 van het spel en is niet altijd makkelijk op te volgen.
Neem nou de green van hole 8. De schimmelziekte heeft daar flink huis gehouden en je hoopt op compensatie via de regels. Helaas : ‘no mercy !’

Onderstaand artikel kreeg ik weer toegezonden door de auteur van de app ‘all the rules of golf’ en zet de regels weer even op een rijtje.

Afbeeldingsresultaat voor Pythium root dysfunction

Regel 13 Greens

We kennen het allemaal. Je bal ligt op de green, al duurt het soms wel even voordat het zover is. Wat te doen?

Wat is er niet veranderd in 2019?

 • Als je bal de green raakt, ligt je bal op de green.
 • Als je bal op de green ligt, mag je, na het markeren van de plek, altijd je bal opnemen, schoonmaken en terugplaatsen.
 • Zand en losse aarde zijn op de green losse natuurlijke voorwerpen en die mag je dus verwijderen.
 • Je mag de green niet testen door er een bal overheen te rollen – maar dat mag wel nadat iedereen is uitgeholed.
 • Op een green hoef je niet noodzakelijkerwijs een putter te gebruiken, je mag met elke club putten.
 • Als je bal op de green ligt en een vast obstakel belemmert je speellijn, dan mag je dat obstakel ontwijken.
 • Bij strokeplay krijg je nog steeds 2 strafslagen als je op de green je bal putt en je bal raakt een andere, stilliggende bal. Bij matchplay krijg je nog steeds geen straf.
 • Alleen jijzelf of je caddie mag de speellijn voor een bal op de green aangeven.
 • Als je bal op de green ligt en je putt je bal en die wordt van richting veranderd door een invloed van buitenaf of door een andere bewegende bal na een slag, dan vervalt de slag (terugplaatsen en opnieuw putten).

Wat is er dan wel veranderd in 2019?

 • Tegenwoordig mag je op de green niet alleen een oude hole-plug of pitchmark herstellen, maar ook spikemarks, schade door ingebedde stenen, andere schade door schoenen, dieren, een club, vlag of onderhoudswerkzaamheden. Natuurlijke oneffenheden nog steeds niet en ook niet schade door normaal onderhoud, zoals de door greenkeepers geprikte gaten om de green te luchten.
 • Als je bal naast een verkeerde green lag, mocht je vroeger wel op die verkeerde green staan om je bal te slaan. Dat mag tegenwoordig niet meer – je moet de verkeerde green nu volledig ontwijken met een dropzone van 1 clublengte, niet dichter bij de hole.
 • Je mag tegenwoordig bij een putt vanaf de green de vlaggenstok in de hole laten staan en je krijgt dus geen straf meer als je bal dan een onbewaakte vlaggenstok raakt.
 • Jij of je caddie of partner mag nu wel de green en je speellijn op de green aanraken (maar niet daardoor de omstandigheden verbeteren).
 • Als je bal tegen de vlaggenstok aan ligt en enig deel van je bal bevindt zich in de hole onder het oppervlak van de green, dan is je bal uitgeholed. Vroeger moest je nog de vlaggenstok eruit trekken (in de hoop dat de bal erin viel en niet eruit). Nu niet meer dus.
 • Je krijgt ook geen straf meer als je per ongeluk je stilliggende bal of balmarker op de green beweegt. Vervolgens plaats je je bal of balmarker terug op de oorspronkelijke plek.
 • Als je bal op de green ligt en die verrolt bijvoorbeeld door de wind of een andere natuurkracht, dan moet je je bal van de nieuwe plek spelen (als hij nog niet is opgenomen) of terugplaatsen en spelen (als hij wel is opgenomen en teruggeplaatst). Het is niet anders. Waarom? Dat lees je verderop, maar wel in het Engels.

Ook goed om te weten

 • Vroeger had je een speellijn en een puttinglijn (speellijn op de green). Dat onderscheid is verdwenen: ze heten nu allebei speellijn. Heel fijn.

Waarom soms wel en soms niet terugplaatsen bij een door de wind bewogen bal op de green?

We laten graag de R&A aan het woord.

This new Rule will revise the procedure for when a ball on the putting green is moved by wind, water or other natural forces, so that it must sometimes be replaced and sometimes be played from its new spot.

Reasons for Change

 • When a ball at rest is moved by natural forces such as the wind, it is normally played as it lies because its movement is considered a continuation of the previous stroke, as no person or object has affected where the ball lies.
 • But when the moved ball had already been lifted and replaced, the connection to the previous stroke is no longer obvious.
 • This is especially true on the putting green, where a player is allowed to mark, lift and replace a ball for any reason and many players do so as a matter of course.
  • It can be difficult to determine whether a person or object caused the ball to move or whether it was moved by wind or other natural causes.
  • It will simplify the Rules to provide that a ball always must be replaced if it moves from a spot where it had already been lifted and replaced.
 • When a ball on the green moves after having come to rest:
  • It can result in outcomes that seem unfair, such as when the ball rolls off the green (sometimes ending up in a bunker or in water) or rolls close to or into the hole.
  • Requiring the ball to be replaced if it had already been lifted and replaced will eliminate such outcomes in those situations
 • This Rule change may also be helpful in conditions of very high wind on the course, as it may allow play to continue in conditions where it might otherwise not be possible or fair because too many balls are being blown from their spot on the green.

En daar is geen woord Frans bij.

20190215 resultaten

Helaas door ziekte geen HW op deze prachtige lenteachtige dag. De scores waren minder mooi dan het weer maar zoals altijd is de gezelligheid de belangrijkste factor. Zowel EN als CB wisten een birdie te scoren op hole 8/17 en TB heeft deze dag in plaats van zijn club zijn volledige tas in de baan naar voren geworpen. FB wist als enige op zijn gemiddelde score te blijven. Simone heeft aangegeven dat HvL NIET chagrijnig is na een slechte nachtrust. Hiermee wordt de stelling verworpen.

Voor volgende week geen afmeldingen en is DvD weer van harte welkom.

hindernissen

Alvorens een artikeltje te publiceren over hindernissen bij het golf eerst maar even een echte hindernis en wel de fundering in onze keuken. De vloer is er inmiddels uit.

Om het geluid van de drill boren en alle verdere ellende te ontlopen hebben wij een huisje gehuurd in vakantiepark Kijkduin (niet zo heel ver van de Tomatenstraat).

Nu dan de hindernissen bij het golf. Onderstaand artikel kreeg ik toegestuurd en het lijkt mij weer leerzaam.

Regel 17 Hindernissen

We kennen het allemaal. Een mooie slag, zo denk je, maar toch is je bal terechtgekomen in een gebied waar rode of gele palen staan. Wat te doen?

Wat is er veranderd in 2019?

 • Vroeger werden alleen waterhindernissen met rode of gele palen of lijnen gemarkeerd.
 • Tegenwoordig kan een baancommissie ook andere gebieden met rode of gele palen markeren.
 • De verzamelnaam voor al die gebieden is hindernissen (penalty areas).
 • De baancommissie mag nu elke hindernis als rode hindernis markeren, ook al staat de hindernis haaks op de fairway.
 • Er zijn 2 opties om een gele hindernis te ontwijken:

(1) met 1 strafslag terug naar de oorspronkelijke plek, maar nu met een dropzone van 1 clublengte vanaf het referentiepunt

(2) met 1 strafslag recht naar achteren, maar nu met een dropzone van 1 clublengte vanaf het referentiepunt.

 • Van de oorspronkelijke 4 opties om een rode hindernis te ontwijken zijn er nog 3 over, 2 dezelfde als bij de gele hindernis, plus:

(3) met 1 strafslag zijwaarts ontwijken, net zoals vroeger met een dropzone van 2 clublengten vanaf het referentiepunt.

 • Alle 3 de opties natuurlijk niet dichter bij de hole.
 • Je mag nu wel losse natuurlijke voorwerpen, zoals bladeren en stenen, in een hindernis aanraken en verplaatsen. Ook mag je nu wel de grond of het water in een hindernis aanraken.
 • De baancommissie kan in een hindernis een verboden speelzone aanwijzen waaruit je niet mag spelen en die je niet mag raken in je stand of met je oefenswing of backswing. (Die verboden speelzone is met speciale palen of lijnen gemarkeerd, bijvoorbeeld palen met groene koppen voor een broedzone.)

Wat is er dan niet veranderd in 2019?

 • Een waterpartij zonder rode of gele palen of lijnen is een laterale hindernis.
 • Als je zowel palen als lijnen ziet, duiden de palen aan dat er een hindernis in de buurt is en bepalen de lijnen de grens.
 • Je bal bevindt zich in een hindernis wanneer je bal over de grens ligt of de grens van de hindernis raakt.
 • De grenspalen en grenslijnen bevinden zich in de hindernis. Als je bal een rode of gele paal of lijn raakt, ligt je bal dus ook in de hindernis.
 • Je kunt je bal vanuit een hindernis slaan (tenzij in de hindernis een verboden speelzone is gemarkeerd) of je kunt de belemmering door de hindernis ontwijken.
 • Je kunt met 1 of 2 voeten in de hindernis staan om een bal te slaan die buiten de hindernis ligt.
 • Je mag je bal in een hindernis niet onspeelbaar verklaren.
 • De grens van een hindernis loopt loodrecht omlaag en omhoog, zodat bijvoorbeeld een bal op een brug boven een hindernis ook in de hindernis ligt.
 • Je mag in een hindernis een belemmering door een ingebedde bal of door een abnormale terreinomstandigheid nog steeds niet ontwijken zonder straf. (Dus ook de bal op de brug niet!)

Ook aardig om te weten

 • In een hindernis is grounding (al wordt dat woord in de Regels niet meer gebruikt) nu dus toegestaan, maar in een bunker nog steeds niet als je dat doet om de bunker te testen of als je je club voor of achter de bal zet.
 • Het woord waterhindernissen wordt niet meer gebruikt, ze heten nu waterpartijen (Regels) of ook wel wateroppervlakken (Definities).
 • De verdwenen 4e optie bij de rode hindernis (vanaf een referentiepunt op de tegenoverliggende grens van de hindernis) mag nog wel in een plaatselijke regel komen te staan.

bunkers

Onderstaand stukje kreeg ik weer via de mail en is verplicht studiemateriaal

Regel12 Bunkers/Regel 19.3 Ontwijkmogelijkheden voor een onspeelbare bal in eenbunker

Wekennen het allemaal. Een prachtige drive of een fraaie ijzerslag doet opeens nietwat je verwacht en je bal eindigt in een bunker. Wat te doen?

Watis er niet veranderd in 2019?

 • Ligt je bal in of op het zand of raakt die het zand, dan bevind je je in de bunker.
 • Ook de wand en de rand van een bunker maken deel van de bunker uit.
 • Maar zodra ergens gras op groeit, is het geen deel van de bunker meer.
 • Ook een boom in de bunker maakt geen deel uit van de bunker.
 • Je mag de bunker nog steeds niet testen door het zand aan te raken, met je hand of club bijvoorbeeld.
 • Je mag het zand in de bunker nog steeds niet aanraken door je club vlak voor of na de bal neer te zetten.
 • Je mag het zand in de bunker nog steeds niet aanraken met je oefenswing of backswing.
 • Straf voor bovengenoemde 3 overtredingen: 2 strafslagen (strokeplay) of verlies hole (matchplay).
 • Je krijgt nog steeds geen straf als je een obstakel of iets dat in de bunker groeit (zoals gras) aanraakt.
 • Je krijgt nog steeds geen straf als je het zand aanraakt wanneer je (1) je voeten ingraaft om je stand in te nemen, (2) de bunker aanharkt uit zorg voor de baan, (3), een bal, hark of club in de bunker neerlegt of oppakt, (4) omvalt of dat probeert te voorkomen (5) een los obstakel verwijdert en (6) je bal markeert

Wat is er dan wel veranderd in 2019?

 • Je krijgt nu ook geen straf als je het zand aanraakt door (6)op je clubte leunen of door (7) je club rond jeheen te meppen uit woede of frustratie.
 • Je mag nu wel losse natuurlijke voorwerpen, zoals bladerenen stenen, in een bunker aanraken en verplaatsen en je krijgt geen straf als jehierbij het zand aanraakt.
 • De 3 bestaande opties voor een onspeelbare bal in een bunkerzijn nu uitgebreid met een 4e. De 4 zijn:

(1) met 1 strafslag terug naar de oorspronkelijke plek met eendropzone van 1 clublengte

(2) met 1 strafslag recht naar achteren ontwijken met eendrop in de bunker met een dropzone van 1 clublengte

(3) met 1 strafslag zijwaarts ontwijken met een drop in debunker en een dropzone van 2 clublengten

(4) de nieuwe optie:met 2 strafslagen recht naar achteren ontwijken meteen drop buiten de bunker met een dropzone van 1 clublengte.

 • Bij optie (1) en (2) is de dropzone van 1 clublengte ook eenvernieuwing – je moest vroeger ópde lijn droppen.

Ookaardig om te weten

 • Bunkers behoorden voor 2019 samen met de waterhindernissentot de groep hindernissen. Maar dat is niet meer zo: bunkers zijn gewoonbunkers en niets anders. Waterhindernissen daarentegen hebben nu de naamwaterpartijen (Golfregels) of wateroppervlakken (Definities) gekregen, maar zebehoren nog steeds tot de groep hindernissen. (Ja, ja.)
 • Het woord grounding is uit de Golfregels en de Definitiesverdwenen (het verschijnsel zelf niet).

20190201 resultaten

Streng , koud maar wel weer mooi die ‘Oldies’ in de baan. Ik heb met Hans onderweg naar de Roggewoning in de auto de Kinks nog besproken. Fantastische muziek en je voelt het spuug van Paul Vos in je gezicht gesproeid worden. Days I remember all my life. Die golfdagen horen daar zeker bij !.

Thank you for the days,
Those endless days, those sacred days you gave me.
I’m thinking of the days,
I won’t forget a single day, believe me.

Opmerkelijk

 • HvLpodiumplek 3
 • HvL is chagrijnig als hij geen goede nachtrust heeft gehad maar ontkent dit. Graag bewijsvoering door zijn vrouw want die weet het echt. Zolang het tegendeel nog niet is bewezen is de geponeerde stelling door TB gewoon WAAR.

Volgende week ontbreekt TB.

Start volgende week 8 februari 2019 reguliere tijd en dat is namelijk om 09.30 en dat is mijn mening.