Out-of-Bounds

Ik kreeg onderstaande info m.b.t. de nieuwe Out-of-Bounds (OB) regel in mijn e-mail en als regelmatige ‘offender’ ben ik extra benieuwd wat nu de opties en straffen zijn:

Regel 18.2 De bal buiten de baan

We kennen het allemaal. Wat een prachtige drive, welk een fraaie ijzerslag. En door louter pech eindigt je bal buiten de baan, ofwel out-of-bounds ofwel OB. Wat te doen ?

Wat is er niet veranderd in 2019?

 • Weet je zeker dat je bal OB ligt, sla dan een nieuwe bal met 1 strafslag.
 • Als je twijfelt of je bal OB ligt, speel dan een provisionele bal (wel verstandig, niet verplicht).
 • Je mag geen golfbal slaan die OB ligt (2 strafslagen strokeplay / verlies hole matchplay).
 • Je mag wel met 1 of 2 voeten OB staan om een bal te slaan die op de baan ligt.
 • De OB-grens behoort gemarkeerd te zijn door OB-markeringen zoals palen of lijnen.
 • OB-markeringen behoren wit te zijn (wel zo duidelijk, nietverplicht).
 • Als je zowel palen als lijnen ziet, duiden de palen aan dat er OB in de buurt is en bepalen de lijnen de grens.
 • Je bal moet helemaal over die grens heen zijn om OB teliggen.
 • De lijn zelf is OB en dat geldt ook voor de paal – de exactegrens ligt dus aan de baanzijde van de palen of van de lijnen.
 • Een OB-paal is een vast obstakel dat je niet zonder straf mag ontwijken omdat de OB-paal immers zelf OB is.
 • De OB-grens loopt zowel loodrecht omhoog als loodrecht omlaag.

Wat is er dan wel veranderd in 2019?

Alleen dat een golfbaan een plaatselijke regel kan introduceren om het spel te versnellen. Die plaatselijke regel kan een uitkomst zijn als je geen provisionele bal hebt geslagen en je ontdekt dat je bal OB ligt.

In dit geval kun je overigens nog altijd teruggaan om een nieuwe bal met 1 strafslag vanaf de oorspronkelijke plek te slaan, maar je kunt ook – en dat is dus nieuw – een bal ter plekke droppen met 2 strafslagen.

Hanteer daarvoor de volgende procedure:

 • schat het punt in waar je bal de OB-grens is gepasseerd (puntA)
 • trek een eerste rechte lijn vanaf de hole naar dit punt A
 • cirkel vanaf dit punt naar het dichtstbijzijnde punt (puntB) op de fairway en trek een tweede rechte lijn vanaf de hole naar punt B
 • drop je bal in de zone tussen de twee lijnen óf op de fairway in de zone binnen 2 stoklengten van de tweede lijn, maar in beide gevallen natuurlijk niet dichter bij de hole.

Ook aardig om te weten

 • Je mag deze plaatselijke regel niet toepassen als je een provisionele bal hebt geslagen.
 • Een golfbaan kan deze plaatselijke regel van toepassing verklaren op alle holes, of alleen op bepaalde holes.
 • Een zelfde soort plaatselijke regel kan van toepassing zijn opeen verloren bal buiten een hindernis.
 • Out-of-bounds werd vroeger in de Golfregels zonder streepjesgeschreven, nu dus met.

20190125 Nova Zembla and beyond

Iedereen had oranje balletjes meegenomen maar ik niet. Kennis van de natuur en zeker in complexe omstandigheden is niet iedereen gegeven.

Memorabel

 • EN ‘breekt’ na fenomenale approaches HW en TB op hole 4. Hole na hole straf krijgen heeft impact op het incasseringsvermogen. EN slaat de bal in het water (penalty area !) en is zichtbaar aangedaan.
 • HW pitched de bal van pak’m beet 60 meter in 1 keer in de hole. Dit lijkt geluk maar alleen insiders zijn op de hoogte van de trainingsarbeid die hieraan vooraf is gegaan.
 • Ook EN en TB weten vergelijkbare pitches te produceren en dan lijkt het spelletje allemaal zo makkelijk. Masterclass in golf.

Golf Den Bosch

HW kan niet op de 15e maart. Misschien alternatieve datum ?

Volgende week

EN moet werken in de ochtend. Voorstel is om 13.00 uur af te slaan.Nog bevestiging van HvL nodig anders overleg.

20190118 match tegen Ruud van Dalen

Eindelijk dat grijze weer vervangen door een zonnetje. De afslagtijd werd uitgesteld vanwege de rijp tot ca 11.30 uur . No mercy voor het team Ruud getuige de uitslag :

dit bovenstaande handgeschreven scoreblaadje in tabelvorm :

Een mooie overwinning en nog veel belangrijker : het was uitermate gezellig en de uitslag is volstrekt onbelangrijk.

Voor volgende week : HvL is er niet. In verband met de vorstperiode wordt er om 14.00 uur gestart (Dick geen bezichtigingen mogelijk !).

Mogelijk idee 15 maart ontbijten in Den Bosch en dan (mits zomergreens en aardig weer) 18 holes op een nader door de heer HvL te selecteren en te reserveren baan.

Handicaps en duikboten

Voor wat het waard is

Indien een golfer relatief veel Stableford punten haalt (meer dan de bovengrens van de zogenaamde ‘buffer’) dan gonst al snel de term ‘duikboot’ rond. Hiermee wordt aangegeven dat de prestatie van de golfer berust op het valselijk in stand houden van een hoge handicap met als doel het binnenhalen van prijzen.

Zo kwam deze term vorige week ook op tafel uit de mond van FB en het was overduidelijk bedoeld om HvL in diskrediet te brengen. Nou is het namelijk zo dat wij niet met Stableford punten afrekenen dus het is geen ‘big deal’ maar toch triggerde het mij om dit eens nader te bekijken.

De FG-hcp versus de NGF-hcp

De FG-Hcp (Friday Golf Day Hcp) heb ik berekend uitgaande van de opgegeven start-hcp in 2018 en daar vervolgens de behaalde scores en de zich daarmee wijzigende playing hcp’s op de vrijdagen cumulatief te laten doorwerken.

Als voorbeeld hieronder de details voor de scores van de verdachten EN en HvL.

en_fg_hcp
hvl_fg_hcp

Deze exercitie levert voor alle spelers de onderstaande hcp’s op per 11 januari 2019

fg_hcp

EN en HvL hebben de grootste afwijkingen. Ik laat het graag aan FB over of er hier sprake is van duikbootgedrag met een psychologisch oogmerk.

Nu even iets heel anders : Omdat vandaag bekend werd dat er een ‘stop’ wordt ingevoerd voor de geitenhouders moest ik toch weer even aan de bok van Graaf Willem denken en dus ook aan Ted van Lomwel.

ted_van_lowel

Het is dus namelijk zo en dat is mijn mening.

Toevoeging calculatie FG_hcp HW (23,9)

Let op : Alleen qualifying rondes zijn in de calculaties meegenomen.

toegepaste logica

 • wanneer je een score registreert die lager is dan de ondergrens van de bufferzone gaat je handicap met 0,1 punt omhoog
 • Bij een score boven de buffer krijg je een verlaging van 0,1 per punt boven de bufferzone
hw_fg_hcp
Bufferzones
hcp_buffer
Playing hcp tabel groen-geel
pl_hcp_lang
pl_hcp_kort
Verschil in behaalde stf tussen toepassing ngf hcp en fg_hcp
ngf_hcp_vs_fg_hcp

20190111 resultaten

resultaten vrijdag 11 januari 2019

score_20190111_1score_20190111_2

Leuke golfdag met als opmerkelijke zaken :

 • HvL blijkt diepgaande relaties te hebben met de Russische autoriteiten in het kader van de geslaagde reparatie van de Koersk
 • DvD speelde niet goed (dat zij hij zelf) en mag die vorm van ons volgende week nog wel doorzetten omdat hij namelijk meedoet met het team Ruud
 • De hcp van CB is per 1-1-2019 met 1 punt gestegen naar 10.9

Volgende week 18-01-2019  Team Eppe vs Team Ruud afslag 09.30 uur

 • Flight1 : CB, Bert , HW, DvD
 • Flight2 : EN, Wim , HvL, Ruud
 • Flight3 : FB, TB, Dick Coster

De som van de stableford punten van het team Ruud wordt gedeeld door 5 en is daarmee de Ruud-score. De som van de stableford punten van het team Eppe gedeeld door 6 is de Eppe-score. Het team met de hoogste score wint.

Overzicht van onze actuele playing hcp’s voor respectievelijk GGL (‘Lang’) en GGK (‘Kort’)

hcp

 

opa_1

20190104 resultaten

resultaten vrijdag 4 januari 2019

Volle bak op deze eerste golfdag van het nieuwe jaar. Sterke resultaten van DvD en HvL. Meeste aandacht ging uit naar een geslaagde korte put van HvL. Ijskonijn die Harry want hij werd hierbij omringd door zijn spugende en luidruchtige golfvrienden, die liever een misser hadden gezien. Voor volgende week geen afmeldingen. Aanvangstijd is weer de reguliere tijd van 09.30 uur.

score_20190104_1

Spelvorm voor de match op 18 januari tegen Ruud van Dalen cs : Stableford. De som van de stableford punten van het team gedeeld door het aantal teamleden is de teamscore.